Archive for november, 2011

20. november 2011

Stå på for folkeavstemming!

Rødts Eirik Tveiten hadde dette leserinnlegget i Moss Avis lørdag 19. november:
Sammen med to andre av bystyrets medlemmer har jeg levert en lovlighetsklage, på MÅTEN det borgerlige flertall ønsker å innføre byråd i Moss. Men det er ingen grunn til å legge inn årene og vente på en beslutning hos fylkesmannen, som skal behandle en slik klage.
Om klagen blir avvist eller tatt til følge endrer ikke at de borgerlige partienes har LYST til å innføre byråd.

read more »

Reklamer
17. november 2011

Tveiten krever kommunal næringssjef

Hårreisende at daglig leder i MNU tjener en million, mener Tveiten (Rødt). Her reaksjonen til en tidl. president (honorabel)

Moss Avis tok onsdag 16. november (bare i papirutgaven) for seg nedtrappinga som foregår når det gjelder det halvkommunale selskapet Mosseregionens Næringsutvikling (MNU). De intervjuer to politikere, varaordfører Wiborg og Rødts Eirik Tveiten.

Sistnevnte mener kuttene til MNU er på sin plass: – I forrige periode satt jeg i formannskapet, og ba om en oversikt over hva MNU egentlig hadde fått til. Det svaret har jeg ennå ikke fått. Jeg har lest årsmeldingen til selskapet, og bortsett fra en oppramsing av alle frokostmøter som er blitt avholdt samt noen svulstige formuleringer om hvor bra det går, er det lite konkret MNU har å vise til, sier Tveiten.

Han mener næringsutvikling er for viktig til at en halvprivat organisasjon som MNU skal ta seg av det. – Vi trenger en kommunal næringssjef på heltid slik at næringspolitikken kan integreres i kommunepolitikken.

Tveiten blir også spurt om hva han synes om millionlønna til daglig leder? – Den er jo bare fantastisk å ha mer i lønn enn rådmannen. Det er jo helt hårreisende.

15. november 2011

– Velgerne er holdt for narr om innføring av parlamentarisme

Fra Moss Avis' oppslag i nettutgaven. NB: Blå genser!Sjøl i blå (!) genser dominerer Rødts Eirik Tveiten bystyret i Moss. Ifølge blant annet Moss Avis overleverte han mandag lovlighetsklagen som May Hansen, Erik Roth-Nilsen og han står bak, ledsaget av kraftsalver som i overskriften.

Moss Avis gjør jobben sin bra som fjerde stats- eller var det kommunalmakt i denne saken. Opposisjonen kommer godt til orde.

I mandagens oppslag har avisa også valgt å lenke mer aktivt i teksten enn i tidligere artikler, blant annet til Hans-Olav Tofts vektige leserinnlegg fra 25. oktober, som dessverre ikke er trykt i papirutgaven. Men det er ennå ikke for seint!

Stikkord:
14. november 2011

Parlamentdrømmene kan ryke på jussen

Moss Avis bringer i dag et intervju med Rødts Eirik Tveiten og SVs May Hansen, som, sammen med APs Erik Roth Nilsen, har sendt lovlighetsklage til fylkesmannen når det gjelder bystyreflertallets innføring av byparlamentarisme. – Vi nøler ikke med å karakterisere det som er i ferd med å skje, for et politisk kupp, sier Hansen og Tveiten til MA. – Saken har overhodet ikke vært gjenstand for en demokratisk behandling.

I brevet til fylkesmannen, som er gjengitt i sin helhet nedenfor, mener de tre profilerte politikerne at «lovens krav og intensjoner ikke er tilfredsstillende oppfylt, og at den parlamentariske styringsmodellen av disse grunner ikke kan gjennomføres i Moss i inneværende valgperiode». De viser blant annet til professor Jan Fridtjof Bernt, leder av kommunelovutvalget, som har skrevet at “overgangen til parlamentarisk styreform anses som en så viktig og konsekvensfylt reform at lovgiver har bestemt at velgerne må få anledning til å uttale seg om den før den settes i kraft, selv om dette vil kunne medføre en betydelig forsinkelse.”

Les hele klagen fra Hansen, Tveiten og Roth Nilsen:

read more »

Stikkord:
13. november 2011

Rødt fikk fullt gjennomslag for offentlighet i reglementskomiteen

Eirik Tveiten fra Rødt fikk enstemmig tilslutning for forslaget sitt om «åpne dører» i reglementskomiteen under torsdagens møte i samme komité. Dermed er den klare innstillinga til førstkommende bystyremøte at regelen om «lukkede dører» fjernes og at saksdokumentene ikke skal kunne bli unntatt offentlighet uten spesiell begrunnelse. Dermed vil dette reglementet være i tråd med det rikspolitiske prinsippet om meroffentlighet.

Slik lød Tveitens forslag til møtet i reglementskomiteen (alternativ 1 ble vedtatt når det gjelder andre setning):

read more »

Stikkord:
1. november 2011

Byråd i Moss! Hva betyr det? Rødt arrangerer åpent møte

Erling Folkvord er også tidligere parlamentariker, på Stortinget fra 1993 til -97. Foto: Vindheim/Wikimedia. CC.

Erling Folkvord – mangeårig representant for Rødt i bystyret i Oslo vil innlede til diskusjon. Han kjenner den parlamentariske modellen med byråd fra innsiden.

Det borgerlige flertallet vil innføre parlamentarisme og byråd i Moss uten å debattere det i valgkampen. De hevder det betyr å ta politisk styring og ansvar! Hva innebærer det? Blir det mer åpenhet og innsyn i politikernes virke? Eller blir det mindre? Vil det føre til bedre kvalitet på de kommunale tjenestene?

Mange spørsmål – Rødt Moss vil bidra til å belyse dem! Velkommen til åpent møte og diskusjon.

Møtet finner sted tirsdag 8. november – kl. 19.00House of Foundation i Møllebyen. Gratis adgang.