Archive for oktober, 2011

31. oktober 2011

Manifests nyhetsbrev – ei skattkiste for politisk interesserte

Blir du overvelda av informasjonsmengdene? Forlaget Manifest sender gratis ukentlige nyhetsbrev der de blant annet gjør sammendrag av viktige bøker og artikler i utenlandske tidsskrift. Denne uka er temaet Den demokratiske kapitalismens krise, og du kan også lese brevene på hjemmesida deres.

Reklamer
Stikkord:
31. oktober 2011

– Parlamentarisme eller ikke er skreddersydd for folkeavstemming

Tre noe mer kjente vise menn, og kanskje litt heldigere med timinga. Bilde fra 1300-tallet. Kilde WikiMedia.

I et leserinnlegg i Moss Avis  31. oktober legger Rødts Eirik Tveiten vekt på hvor dårlig forberedt det nye flertallets vedtak er om å innføre byparlamentarisme. Han påpeker at dette er «den største organisatoriske endringen av styringsmodell en kan foreta i en kommune». De samme partiene er positive til folkeavstemming om bompenger, så hvorfor ikke i dette tilfellet?

read more »

Stikkord:
14. oktober 2011

OWS! Snart en million støtter demoen på Wall Street

Hvert sekund tikker det inn flere nye støtteerklæringer til de fredelige demonstrasjonene på Manhattan, New York. Bli med du også, og send beskjeden videre!

Protestene ble opprinnelig startet av den kanadiske aktivistgruppa Adbusters som fant inspirasjon fra Opprøret i den arabiske verden i 2011. Deltagerne protesterer i all hovedsak mot sosial og økonomisk urettferdighet, grådighet blant selskaper og innflytelsen store selskaper og lobbyister utøver på regjeringen i USA.

Stikkord: ,
3. oktober 2011

Media svikter

Apropos Rødt Moss og omegns nylig avslutta studiesirkel om klimakrise og systemkrise, og det åpne møtet i forbindelse til Pål Steigans nye bok «Sammenbruddet»: I Dagsavisen i dag skriver Inge Olav Fure, generalsekretær i Norsk Klimanettverk om medias ansvar for å gjøre klimaendringene, «den største trusselen menneskeheten står overfor», allment kjent. Men dette emnet står «langt nede på listen». Han siterer en klimaforsker: «… dersom folk flest forsto hvor alvorlig situsasjonen er, ville vi hatt store demonstrasjoner i gatene – hver dag!»

Stikkord: