Archive for september, 2011

30. september 2011

Stol ikke på de borgerlige ang. Melløsparken – Fortsatt mobilisering!

Melløsalleen i 1904

 

 

 

 

 

 

 

 

I et leserinnlegg i Moss Avis 29. september advarer Eirik Tveiten (Rødt) mot å tru at de borgerlige er imot at Rabekk gård skal legges til Melløsparken. Han skriver som en reaksjon på en artikkel i samme avis dagen før, som kunne gi et inntrykk av at saken er «død». Det er bare Rødt og Venstre som klart har sagt at de er imot denne dramatiske bruksendringen av parken, gjør han oppmerksom på.

Reklamer
30. september 2011

Dette blir de blå for

Det nye borgerlige flertallet i Moss mener de har lagt gullegget med innføring av byrådsmodellen. Moβ Tagesblatt fryder seg. Ja, eierne og noen i redaksjonen gjør åpenbart det, enda erfaringene fra andre steder er at ikke bare opposisjonen og innbyggerne, men også pressa får betydelig mindre innsyn i styringa av kommunen. Men her vil sjølsagt byrådslederen få åpen linje til både redaksjonen og desken…

Det hele er en alvorlig provokasjon, men som de vil få svi for. For å omskrive Hasse & Tage: Dette kommer att gå galet nogon gång på 2015-talet!

Stikkord:
29. september 2011

Byrådsmodell i Moss blir dyrt og udemokratisk

Rødts Eirik Tveiten slapp i dag til i Moss Avis’ nettutgave med en spontan reaksjon på nyheten om at det nye borgerlige flertallet vil innføre byparlamentarisme i Moss:

Enkeltpersoner vil sitte med mye større makt, enn hva som i dag er tilfellet. Heltidspolitikerne vil i større grad styre den daglige driften av kommunen vår. Jeg stiller meg spørsmålet om det var dette folk i Moss ville da de gikk til valgurnene, sier Tveiten.

– Dette kommer absolutt til å bli dyrere, hvor mye er det vel ingen som kan fastslå på det nåværende tidspunkt. For å dekke inn kostnadene må de ta pengen fra ett eller annet sted og da vil de nok øke egenandelene på for eksempel SFO. De har jo lovet og sette ned eiendomsskatten, så de må jo ta pengene fra ett sted.

– Vi prøvde å si dette i valgkampen, men Høyre var ikke villig til å diskutere dette da. Jeg er ikke overrasket over at dette kommer opp nå, sier Rødts leder i Moss.

 

Stikkord:
28. september 2011

OPS er dyrt og dumt

Avkledd høyreside, i hovedstaden

Fri fagbevegelse intervjua i går Halvard Bakke, den tidligere Ap-statsråden og siviløkonomen, om bruken av OPS, Offentlig-privat samarbeid. Han mener flere statlige prosjekter må prosjektfinansieres for å eliminere effektivitetsargumentet høyresiden bruker:

– Konklusjonen min er at OPS er dyrt og dumt. Jeg er egentlig overrasket over at jeg ikke fant ett godt eksempel hvor OPS lønner seg. Siviløkonomen mener han har avkledd argumentene høyresiden bruker i sin iver etter mer bruk av OPS i vei-, sykehus- og skoleprosjekter. På oppdrag fra Fagforbundet har Bakke skrevet en rapport om Offentlig-Privat Samarbeid (pdf-fil).

Veiprosjekt er jo noe Moss som kjent står foran. Det nye bystyreflertallet er sjølsagt for OPS i denne sammenhengen. Kanskje flere også? Ei utfordring for venstresida!

 

Stikkord: ,
27. september 2011

Høyre og Frp er bundet til masta!

Mast, her uten H og Frp. Foto: Yoshimai / Flickr, CC 2.0.

I et leserinnlegg i Moss Avis i dag minner Rødts Eirik Tveiten det nye bystyreflertallet på at kommunen denne uka har fått statlig støtte til et prosjekt som forutsetter offentlig drift, ikke konkurranseutsetting. (MA hadde først intervjua Eirik om dette, men velger tydeligvis likevel ikke å behandle saken redaksjonelt!) Tveiten skriver blant annet:

«På møte i formannskapet den 6. juni i år, vedtok formannskapet ENSTEMMIG å søke om deltakelse i det statlige prosjektet ”Saman om ein betre kommune.”

Dette er et femårig utviklingsprogram som skal gi deltakerkommunene bistand med å få frem kunnskap  og gode eksempler til bruk i alle landets kommuner. Det handler om å få redusert sykefraværet og det uønskede deltidsarbeidet, få økt kompetansen og rekrutteringen til de kommunale jobbene og økt omdømme til kommunen. Og 21. september ble det kjent at Moss er blant de 31 kommunene som får støtte. Som den eneste i Østfold!

Tveiten skriver: «Høyre og FrP har ”bundet seg selv til masta”, og alle forsøk på å konkurranseutsette og privatisere disse tjenestene bør bli møtt med protester. De har gått inn for prosjekt ”Saman om ein betre kommune”, og gitt inntrykk av at de vil at disse tjenestene skal bli bedre og forbli en del av de offentlige tjenestene, som skal eies og drives av Moss kommune».

Stikkord:
26. september 2011

Ammunisjon mot det nye bystyreflertallet

Ute av balanse. Foto: fisserman /Flickr CC 2.0

Som blant annet Rød Ungdoms Stian Orm har påpekt nylig, blir fortsatt offentlig velferd en stor utfordring i perioden som kommer. Til denne kampen trengs det kunnskap, og en jevnlig leverandør av dette er Manifest, senter for samfunnsanalyse. I den ferske rapporten «Ute av balanse» skriver de blant annet:

«Underfinansieringen [av kommunene] skyldes ikke ressursmangel i samfunnet, men at privat forbruksvekst er prioritert framfor fellesskapelig velferd. Veksten i privat forbruk over de siste 20 år har vært 50 prosent høyere enn veksten i offentlig forbruk. Fylkeskommunenes frie inntekter er nesten 5 prosent lavere i 2011 enn i 2002. Det er rundt 15 prosent flere elever per lærer i videregående opplæring.

Offentlig sektor la i 2010 beslag på 26 prosent av den samlede sysselsettingen, målt i timeverk. Kommunesektoren bruker kun 15 prosent av landets timeverk totalt. Med 74 prosent av timeverkene i privat sektor, kan ikke Norge sies å være den allmektige velferdsstaten enkelte advarer mot. Fortsatt sterke fellesskapelige velferdstjenester krever en ny politisk vilje til å styrke finansieringen av kommunesektoren. Alternativt vil en større del av velferdsproduksjonen bli finansiert privat av de som har råd. En slik utvikling vil ha store konsekvenser for fordelingsrettferdighet og oppslutningen om det fellesskapelige velferdssystemet.

25. september 2011

Hvis kapitalisten var en fugl må den være en gjøk

Fant ikke noe godt bilde av kapitalistisk gjøk, men her er et velkomstskilt på golfbanen på Ekholt

Under «Meninger» på ABC Nyheter skriver Anja Askeland i dag:

Hvis kapitalisten var en fugl må den være en gjøk. Den flyr rundt og legger eggene sine i andre fuglers reir. Når egget klekkes dytter gjøkekyllingen ut de andre eggene slik at den får all maten for seg selv. Det går selvfølgelig fint så lenge det er forholdsvis få gjøker. Nå for tiden er det altfor mange gjøker og altfor få andre typer fugler og gjøkene finner ikke lenger trygge reder å legge eggene sine i. Det er ikke for ingenting at gjøkuret kommer fra Sveits. Sveits er verdenskjent for å benytte den sveitsiske banktaushetsplikten til pengevasking og skatteunndragelse. Jeg kan bare konkludere med at kapitalister er helt ko-ko.

Stikkord: ,
23. september 2011

Stian Orm (RU): Konkurranseutsetting = byråkrati + profitt = dårligere tilbud!

Stian Orm er RU-er fra Moss

I et leserinnlegg i Moss Avis 22. september tar Rød Ungdoms Stian Orm for seg situasjonen etter valget, med borgerlig flertall i bystyret. «Jeg forstår ikke hvordan de skal klare å drive billigere uten å kutte i de ansattes lønns- og arbeidsvilkår, eller i brukernes tilbud», skriver han. Han viser til en nylig offentliggjort EU-rapport som han sier «viser at norsk konkurranseutsetting skaper en ekstrautgift på fire prosent av oppdragsverdien, og at det går med hele 112 arbeidsdager til å administrere en norsk anbudsrunde. På bakgrunn av dette, forstår jeg ikke hvordan de borgerlige partiene i Moss skal få til et bedre og billigere tilbud til brukerne».

16. september 2011

Eirik Tveiten: – Var det riktig å alliere seg med AP og SV i Moss?

Rødt førstekandidat og nylig gjenvalgte bystyremedlem i Moss, Eirik Tveiten, hadde følgendeinnlegg i Klassekampen 15. september:

«Jeg er nok ikke enig med leder i Rødt Turid Thomassen som i Klassekampen 14. 9, uttrykker at hun ikke ser noe behov for endring i partiet Rødt. Selv om bildet ikke er svart, er det åpenbart at Rødt har gjort feil, som vi må være villige til å ta konsekvensene av. I en situasjon med SV i dramatisk tilbakegang, og hvor fokus i valgkampen har vært solidaritet og inkludering, går altså Rødt tilbake!

Partiet Rødt må være villig til å starte en prosess som med kritisk blikk går gjennom de riktige og feilaktige saker og disposisjoner som er gjort underveis. For eksempel er jeg åpen for å vurdere om det er riktig å gå i allianse i bystyret med AP og SV i en flertallskonstellasjon, slik vi har gjort 8 år i Moss. Her gikk både AP (- 5%), SV (-2,3%) og Rødt (-0,3%) tilbake, og selv om Rødt fikk 4 stemmer mer enn valget for 4 år siden, hadde Rødt forventninger om en framgang på ca 40 stemmer, og erobring av en ekstra bystyreplass! På samme måte som i SV må vi i Rødt på en åpen, selvkritisk måte se på egen rolle og standpunkter, og legge grunnlag for at det på Rødts landsmøte våren 2012 kan foretas gode valg av strategier og personer. Det er et absolutt behov for et sosialistisk alternativ til venstre for dagens rødgrønne regjeringen, dette rommet må synliggjøres og utvikles, og bringe Rødt framover».

Stikkord:
16. september 2011

Rødt nær ved to i bystyret

Hei alle mossinger, og takk til alle dere 496 personer som stemte på Rødt. Takk også til dere 74 personer som ga meg en slengstemme. ”Slengere” er altså folk som har stemt på andre partier, men ført meg opp på denne lista, slik at det til sammen ga Rødt ca. 2 listestemmer mer. Dersom ca. halvparten av disse isteden hadde stemt på Rødt, hadde Rødt fått inn to bystyrerepresentanter.

Slik begynner Eirik Tveitens foreløpige oppsummering av kommunevalget i Moss Avis 15. september. Les det hele her.

 

Stikkord: