Archive for august, 2011

29. august 2011

Er motstand mot privatisering «bare vås»?

Innsamling til fattige i Australia i 1938. Foto: Sam Hood/Flickr

Ett tegn på mulig suksess for Rødt i årets valgkamp (sist mangla vi 16 stemmer på å få inn to i bystyret) er at førstekandidat Eirik Tveiten har fått to av Høyres kandidater på banen, i Moss Avis. Jørn Ramberg, nummer 9 på Høyres liste, var ikke snauere enn at han i et innlegg 23. august mente at Rødts argumenter mot privatisering var «bare vås». I dagens MA svarer Eirik Tveiten. Følg med folkens!

Reklamer
25. august 2011

Sammenbrudd eller kommunisme 5.0?

Tirsdag 23. august arrangerte Rødt Moss og omegn nok en vellykka boklansering og debattmøte (det begynner å bli en tradisjon) på den framifrå bokhandelen House of Foundation i Møllebyen i Moss. Denne gangen handla det om Pål Steigans nye bok «Sammenbruddet» (i provinsbyen Oslo, på Litteraturhuset, fant det også sted en lansering, dagen etter). Drøyt tjue mennesker lytta til, og mange var med i diskusjonen om ikke bare klimakrisa, men sju andre, inklusive bl.a. energi-, mat og vann- og forforkrisa. Og disses forhold til kapitalismens sammenbrudd, ifølge forfatteren. Dette var også siste møte i en studiesirkel om dette emnet, som lokalpartiet til Rødt har holdt denne våren.

I forordet til boka skriver Henning Mankell blant annet: «Pål Steigan driver ikke med gjetteleker. Han bruker heller ikke irrasjonelle og følelsesmessige argumenter. Men det er dermed ikke sagt at ikke teksten hans bygger på en sterk opprørthet over tingenes tilstand. Han skriver fordi han er urolig for den framtiden vi er i ferd med å skape. … Han viser oss hvordan vi kan endre dette til noe som alltid har vært menneskets mulighet: å skape en anstendig verden der hvert enkelt menneske ikke er en øy. Ingen er forutbestemt til å være fattig eller undertrykt».

I debatten tok Jon Michelet opp enda et sentralt tema, nemlig krigene som kan og sannsynligvis vil oppstå når det blir alvorlig knapphet på energi, vann, mat osv. Noe Steigan med vilje hadde nedtona i boka, da det ville ha satt mye av det andre i skyggen.

Forfatteren følger opp boka med en blogg om boka og temaet, der han også har åpna for kommentarer og debatt.

PS: I den svenske utgaven av boka kan du «sniklese» en god del.

23. august 2011

Titt på Tveiten!

Alle partiene som stiller til fylkestingsvalget har fått anledning til å komme på nett-teve. Rødts Eirik Tveiten, som står på toppen av både fylkestingslista og mosselista, har et eget «program».

Stikkord:
22. august 2011

Test RØDT på LOs kampsaker!

Rødt kommer svært godt ut når det gjelder LOs og fagbevegelsens viktige saker. Se denne brosjyra.

Stikkord:
18. august 2011

– Vi skal alle integreres i det nye flerkulturelle Norge

På det åpne møtet til KIM (Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene) på Allaktivitetshuset i går holdt Eirik Tveiten ei innledning på vegne av Rødt. Han sammenlikna dagens innvandring til Norge med den store norske innvandringa til USA for 100-150 år siden:.

– De gjorde det ikke for å fortsette å være norske i USA, men for å bli en del av den smeltedigelen som – den gang – gjorde USA til verdens mest kreative og rikeste land. På samme måten betyr innvandringen at mens innvandrerne skal bli en del av og integreres i Norge, skal vi (altså innfødte norske) bli integrert i det nye flerkulturelle Norge. Vi vil alle bli forandret i denne smeltedigelen. Og, tror jeg, til et mer solidarisk, inkluderende, spennende og tolerant Norge.  Les hele innlegget her.

Stikkord: ,
16. august 2011

Åpent møte om innvandringspolitikk

KIM Østfold (KIM = Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene) arrangerer et åpent møte onsdag 17. august kl. 17.00 – 20.00 på Skarmyra Kulturcafe/allaktivitetshus. Bakgrunnen er at valgdeltakelsen er lavere blant befolkningen med minoritetsbakgrunn enn blant etnisk norske. Enkelte steder er forskjellen nærmere 30 %. KIM Østfold ønsker å bidra til å motivere innvandrere til å delta ved kommunevalget i 2011. Dette gjør de ved å arrangere møter der de politiske partiene presenterer sine partiprogram. Velgerne på sin side får økt kunnskap både om demokratiske prosesser og om de ulike partiprogrammene, og dermed anledning til å gjøre seg opp en mening om hvem de vil stemme på. Rødt Moss vil være representert ved partiets 1. kandidat Eirik Tveiten.

KIM er er et rådgivende, uavhengig organ for myndighetene i saker som angår personer med innvandrerbakgrunn. Utvalget oppnevnes av Kongen i statsråd.

Stikkord:
15. august 2011

NRKs Valgomat til tjeneste

Test Rødt – og de andre partiene – i NRKs Valgomat, som du kan fininnstille for Moss, med spørsmål om tunnel for fergetrafikken med mer. Les gjerne Rødt Moss sitt program før du svarer!

Stikkord:
15. august 2011

Apropos London og Utøya: Filmen Schpaa til Moss

Moss Filmklubb viser filmen SCHPAA onsdag 24. august kl 20.00. Sted House of Foundation, Møllebyen.

Stikkord:
15. august 2011

Frp linker Utøya-terror til Ap-politikk

Kommunal Rapport skriver i dag om to Frp-politikere, bl.a. fylkeslederen i Buskerud, som offentlig har lagt skylda på AP for den høyreekstreme terroren.

Stikkord: ,
15. august 2011

Rødt på gata med både ny parasoll og nye FOLK!

Valgkampen er i gang i Moss, og fra åpningsdagen i Dronningens gate har MA blant annet foreviga Rødts 3. kandidat, Grete Rosengren, sammen med Abdulrahman Hussein Abbas, styremedlem i Rødt Moss og omegn (Abbas er bosatt i Våler, der Rødt dessverre ikke har liste). Merk at vi for anledninga har gått til innkjøp av ny parasoll med logo og det hele.

Stikkord: