Archive for juli, 2011

26. juli 2011

Ensidig definert trusselbilde

Moss Rødts Eirik Tveiten stiller seg i dag i en kronikk i Moss Avis (og samtidig leserinnlegg i Klassekampen) kritisk til det offisielle norske trusselbildet fram til i dag, nemlig radikal islam. Han sier bl.a.:  «Den overveldende delen av statens resurser til terrorbekjempelse er brukt på å kartlegge dette ”miljøet” … Media har lydig fulgt opp, og har i betydelig  grad bidratt til at dette ”allment aksepterte”, har fått festet seg. Vi har vært svært få som har forsøkt å dempe dette bildet, ikke minst ved å vise til at så godt som alle terrorangrep i Norge til nå, faktisk har kommet fra ytterste høyre.  I denne debatten har de fleste tatt feil, og ”terroreksperter” i så vel regjeringen, de andre politiske partiene og media, bør innlede denne fasen med å nullstille. I denne debatten er det knapt nok eksperter som kan gjøre krav på monopol».

Les hele kronikken her.

Reklamer
Stikkord: ,
25. juli 2011

Kondolanse til AUF og Arbeiderpartiet

Ledelsen i vårt moderparti har sendt følgende kondolanse (nedenfor) til AUF og Arbeiderpartiet. Vi i Rødt Moss og omegn stiller oss helt og fullt bak disse ordene og vil samtidig rette kondolansen, og solidariske og medfølende tanker, til Moss Arbeiderparti og AUF, som også er direkte rammet av denne tragedien:

«22. juli 2011 er en tragisk dag i Norges historie. Rødt vil uttrykke vår varmeste støtte og medfølelse til AUF og Arbeiderpartiet, som har blitt så hardt rammet av denne grusomme tragedien. Vi kondolerer deres tap, og føler med dere.

Rødt og Rød Ungdom fordømmer på det sterkeste terrorhandlingene som har rammet AUF og hele Norge. Vi slutter oss til statsministeren og AUF-lederens uttalelser om at vi nå må slå ring for å bevare et åpent samfunn. Vi vil ikke la oss skremme fra åpen politisk debatt og meningsutveksling.

Vennlig hilsen

for Rødt og Rød Ungdom

Turid Thomassen    Iver Aastebøl

Leder i Rødt                  Leder i Rød Ungdom»

20. juli 2011

– Valgfriheten er i lommeboka

Birger Thurn-Paulsen er leder av Rødt Moss og omegn

– Valgfrihet er et av tidens store ord. Privatdrift skal visstnok gi den enkelte valgfrihet og til og med spare det offentlige for masse penger.

Slik begynner onsdagens kronikk i Moss Avis, skrevet av Birger Thurn-Paulsen, leder av Rødt Moss og omegn. Han går løs på høyresidas bruk av ordet valgfrihet i tide og utide i den politiske debatten. Valgfrihet er et økonomisk spørsmål. Den er avhengig av lommeboka: – Direktør Baksås i Telenor kan velge ganske fritt. Han har hatt en lønnsøkning på skarve 149% de siste fire årene. Private velferdsordninger gjør «valget» avhengig av lommeboka. Det vil Rødt bekjempe!

Stikkord: ,
15. juli 2011

– Kommunal vikarordning nødvendig

I et innlegg i Moss Avis i dag tar Eirik Tveiten, ordførerkandidat for Rødt Moss, for seg oppslaget 12. juli i samme avis om at Arbeidstilsynet vurderer å politianmelde Moss kommune på grunnlag av vårens og sommerens avdekkinger av grove brudd på så vel Arbeidsmiljøloven som gjeldende lønns- og arbeidsavtaler. Tveiten mener regelbruddene er alvorlige og foreslår bedra kontroller, samt oppretting av en egen kommunal vikarordning, om mulig i samarbeid med de andre kommunene i Vansjøregionen.

13. juli 2011

Valgprogrammet er klart: – Solidarisk og inkluderende kommune eller drevet som en butikk?

Rødt Moss’ valgprogram er nå sendt til trykking, og foreløpig tilgjengelig som pdf-fil.

Sentralt i programmet står forsvaret av Velferdsstaten og Velferdskommunen. Her er de enkelte punktene vi framhever i denne sammenhengen:

• Ledige stillinger innen helse og omsorg må besettes, og heltidsstilling må bli en rettighet.
• Hjemmebaserte tjenester styrkes og organiseres til beste for dem som trenger dem.
• Tarifflønn for alle. Bruk av vikarer og ansatte gjennom kontraktører begrenses og brukes ikke som billig erstatning for heltidsansatte. Nei til alle former for sosial dumping.
• Opprett egne kommunale vikarordninger for skoler, barnehager og omsorgssektoren
• Krisesenteret må kunne opprettholde driften.
• En ny kommunal barnehage i sentrum.
• Forsøk med 6-timers dag.
• Morsmålsopplæringa gjeninnføres.
• Ingen nye kommunale foretak. De begrenser innsyn og demokratisk styring. Eksisterende kommunale foretak tilbakeføres til kommunal styring.
• Moss skal være et solidarisk og inkluderende samfunn med like muligheter for alle, uansett bakgrunn

Stikkord:
10. juli 2011

Et verdi- og veivalg

Maggie Milksnatcher. Foto: Charles Hope/Flickr CC 2.0.

– Høstens valg er … et verdi- og veivalg. Dette skriver Eirik Tveiten, Rødt sin fylkestings- og ordførerkandidat i Moss, i Moss Avis 9. juli.  Og han fortsetter: – Mens fagbevegelsen og andre folkelige organisasjoner kjemper for å opprettholde og styrke den norske velferdsmodellen, vil Høyre og FrP at konkurranseutsetting og privatiseringen skal gjennomføres i den enkelte kommune og i Østfold fylke.

Les hele innlegget.

8. juli 2011

Framgang for Rødt er avgjørende for å sikre fortsatt flertall!

Eirik Tveiten, Grete Rosengren og Britt Øyen er de øverste på Rødts liste i Moss

– Det er et skjørt flertall. Framgang  for Rødt er avgjørende for å sikre fortsatt flertall! Vi trenger å gå offensivt ut! Dette skriver Rødts listetopper i Moss i et brev som i disse dager sendes til rundt 150 medlemmer og sympatisører i byen.

Men det koster å være offensiv, og penger har Rødt lite av. For første gang satser vi på massespredning av valgmaterialet vårt til alle postkasser.  Derfor denne appellen om økonomisk støtte. Alle bidrag, store eller små, vil bli mottatt med stor takk. Og – vi tillater oss å be om rask reaksjon – jo fortere vi har økonomisk oversikt, jo bedre kan vi planlegge!

Kontonummeret er: 7878 06 44817

Les hele brevet her.

Stikkord:
7. juli 2011

Staten må ta regninga for oppreisningene!

Oppslaget i Moss Avis 7. juli

Moss Avis (foreløpig bare på papir) intervjuer i dag Eirik Tveiten (Rødt) og Sindre Westerlund Mork (Venstre) om den kommunale «utgiftsbomben» i form av erstatninger i forbindelse Prosjekt Oppreisning (PROPP). Ordninga skal gi oppreisning til personer som før 1. januar 1993 har vært utsatt for uverdig behandling mens de som barn var under offentlig omsorg. I gårsdagens avis kunne vi lese om bakgrunnen og «bombens» omfang.

Nå sier Rødts ordførerkandiat at «Det er trist, men tallene viser seg å være like over hele landet, så Moss er nok ingen versting». Ifølge Tveiten «blir [det] feil å la kommunene selv betale for oppreisningskravene. – Det er helt riktig at de som har vært utsatt for overgrep skal få oppreisning. Det er på tide. Problemet er at regningen sendes feil sted. Den burde egentlig vært sendt til Stortinget».

Venstres Sindre Westerlund Mork mener ifølge dagens MA at «problemet ligger i at det ble kuttet ned på pengestøtten til ordningen med to millioner kroner i budsjettet for 2011. Han er ikke overrasket over at oppreisningsordningen har ført til røde tall i budsjettet. – Jeg har bare ventet på at noen skulle oppdage dette, sier han. Han mener videre at styringsflertallet i Moss har gamblet på at færre ville søke om oppreisning»

«– Det er bare tull», svarer Tveiten. «- Det er ingen som visste hvor mange som ville søke når budsjettet ble vedtatt».

Stikkord:
5. juli 2011

– Det som nå herjer i Europa er faktisk god Høyre-politikk

Om Karl Marx levde i dag, ville han si: Hva sa jeg?! Foto: BinaryApe/Flickr CC-lisens 2.0

I dagens utgave av Klassekampen har Eirik Tveiten et leserinnlegg der han ser på suksesspartiet (for tida), Høyre, og spesielt på kontrasten mellom partiets prinsipielle standpunkter og deres påståtte omsorg for massenes vel i Europas kriseherja nasjoner. – Det som nå herjer i Europa, [er] faktisk … god Høyre-politikk, konkluderer Tveiten.

Les hele innlegget.

4. juli 2011

Men Hanne Tollerud, da!

Daumier: Vi er alle ærlige mennesker

I et leserinnlegg i Moss Avis 4. juli stiller Rødts Eirik Tveiten et stort spørsmålstegn ved hva som er de egentlige beveggrunnene når alliansen AP, H og V går inn for å mangedoble politikergodtgjøringene. Han nekter å tro Hanne Tollerud (AP) når hun argumenterer med å gjøre det lettere for kvinner å ta ansvar i politikken; da ville partiene ha lansert dette før nominasjonsprosessen, og de ville heller ikke ha redusert antall utvalg og dermed antall politikere – og demokratiet.

Les hele innlegget.