Archive for april 7th, 2011

7. april 2011

Krig i humanismens navn

Krig har alltid blitt pakket inn i høystemt retorikk for å skjule hva det egentlig handler om, og for å mane troppene til innsats for et høyere mål. I vår tid har retorikken nådd nye høyder. Det går en foruroligende linje helt fra oppløsningen av Jugoslavia som gir den sterke rett til å rykke inn i hvilket som helst land for å rydde opp i humanismens navn. For fred, frihet, demokrati og kvinnefrigjøring. Koplet til en svært oppfinnsom bruk av begreper – krig er ikke krig, det er ikke-krig, operasjoner, internasjonale oppdrag og andre omskrivninger.

Slik begynner Birger Thurn-Paulsens leserinnlegg i Moss Avis 6. april. Les hele innlegget.

Reklamer