Archive for mars, 2011

29. mars 2011

Eirik Tveiten (Rødt) ber om rutiner for varsling av brudd

Moss Avis i dag refererer Eirik Tveiten som i en interpellasjon til bystyret 11. april vil be om at det utarbeides rutiner for varsling av brudd. Bakgrunnen er avsløringene av at pleiere har overnatta i kjelleren og jobba uten overtidsbetaling på Melløsparken sykehjem. Eirik har «tidligere vært hovedtillitsvalgt i offentlig virksomhet og har derigjennom deltatt i arbeidet med å utvikle varslingsrutiner på egen arbeidsplass». Han sier at «– Intensjonen er å gripe fatt i brudd på arbeidsmiljøloven og gjeldende regelverk så tidlig som mulig, og på lavest mulig nivå, før de kritikkverdige forholdene får festet seg, sier han».

I et annet oppslag i MA dag går det fram at administrasjonen nå skal få et eksternt firma til å utrede hva som har foregått. Hovedtillitsvalgt for sykepleierne i Moss (NSF), Tone Lindmo Johannessen, hilser tiltaket velkommen. Men hun mener det «ikke … har vært noen systematikk i dette her».

Reklamer
23. mars 2011

Stor interesse for overvåking og datalagring

Innlederne var fra venstre Åge Fjeld, Jon Michelet og Geir Hovland

Gårsdagens åpne møte på bokkafeen House of Foundation i Moss ble en suksess. De over tretti frammøtte fikk høre tre innledninger med hvert sitt spennende utgangspunkt, og de fikk anledning til å diskutere alt fra forfølgelser av kommunister under og etter 2. verdenskrig, via tilsvarende på 1960- til -80-tallet og til det høyaktuelle Datalagringsdirektivet (DLD).

Arrangøren Rødt Moss og omegn slapp først til NKP-veteranen Åge Fjeld, som med utgangspunkt i boka si, «Du må ikke sove», snakka særlig om overvåkinga og forfølgelsene av sine partifeller på 1940-tallet og utover, men som, via Lund-rapporten, endte opp med en unnskyldning fra Stortinget. Dette ble oppnådd gjennom organisasjonen Organisasjonen mot politisk overvåking (OPO), som Åge tok initiativ til sammen med en annen mossing, Rune Pedersen, tidligere bystyremedlem for RV (nå Rødt). Åge Fjeld har derimot forgjeves, hittil, forsøkt å få en offentlig unnskyldning i NRK. Denne ballen oppfordra han der og da Jon Michelet til å følge opp.

Jon Michelet, kjent larkolling, forfatter og tidligere fylkestingsrepresentant for RV (nå Rødt), repliserte smilende til Åge Fjeld at han «blir med på alt som er gæli». Før han presenterte den siste boka si, Mappa mi. En beretning om ulovlig politisk overvåking. Begrunnelsen for overvåkinga av ham var forestillinger om at han og arbeidsgiverens hans på den tida, forlaget Oktober, kunne ha mottatt penger fra en fremmed makt, les: Kina. Det han først og fremst reagerer på er at POT i årevis fortsatte å kreve telefonavlytting av ham etter at de forlengst måtte ha konstatert at det ikke fantes fnugg av bevis om dette. «- Mens derimot AP gikk fri. De skulle vært hengt for alle pengene de fikk fra USA!», mente han.

Nok en mossing holdt innledning, nemlig Geir Hovland, advokat og leder av OPO. Hans første opplevelse med overvåking var som advokat for AKP-eren og Palestinaaktivisten Peder Martin Lysestøl som beviselig var ulovlig telefonovervåka (se underkapitlet «Telefonledningene som ikke skulle være der»). Han ser på Stortingets behandling av Lund-rapporten som den ene, men svært positive «revansjen» overfor de statlige overvåkerne i Norge. Men en som bryter også med sin egen stortingsgruppe, er Kåre Willoch, som fortsatt mener overvåking av AKP var lovlig, da han mener partiet var «en fare for rikets sikkerhet». Dette er interessant, mente Hovland, all den tid regjeringsadvokaten i sitt prosesskriv i Lysestølsaken skreiv at «Staten er selvsagt kjent med at AKP(ml) er et lovlig parti, og det vil heller ikke bli hevdet at partiet driver ulovlig politisk virksomhet.»

Hovland og OPO slåss for en permanent innsynsordning i hva som registreres i PST. Og han mener det blir en skandale om ikke noen stilles til ansvar for videoovervåkinga av Treholt. «- CIA skal ikke bestemme hva som skjer i PST».

Debatten etter innledningene ble god og variert. Flere i salen hadde historier å fortelle, for eksempel om trakassering av «NKP-barn» på 1950-tallet og om «mapper» der det sto svart på hvitt at man var registrert av POT på grunn av sosial omgang med venstreradikale. Sentralt sto den nye situasjonen med sterk øking i elektronisk registrering og overvåking og skjerpa lovgiving etter 11. september. Datalagringsdirektivet er en del av dette. Det mest dramatiske er ikke registreringa, men muligheten til kopling av elektroniske registre. Geir Hovland oppsummerte det sånn: «Vi må lære av jøderegistrene i 2. verdenskrig. I dag er det fredelig i vår del av verden, men den politiske situasjonen kan fort skifte. Palin kan faktisk komme til makta i USA, og da kan hva som helst skje.»

23. mars 2011

Eirik Tveiten om skjeletter i kommunale sjukehjemskap

I Moss Avis 22. mars svarer Eirik Tveiten på angrepet fra Tage Pettersen (H) om vikarskandale også på det kommunale Melløsparken sykehjem. Tveiten krever full gransking, men sier samtidig at «avkastningen på investert kapital er en dårlig målestokk å drive sykehjem etter – særlig når vi vet at lønn utgjør hoveddelen av kostnadene, og at profitten øker ved systematisk brudd på lov og avtaleverket».

Stikkord:
17. mars 2011

Fredrikstad også: Brei allianse mot privatisering

Frifagbevegelse.no skriver om den Mosseinspirerte nye alliansen foran kommunevalget i Fredrikstad. Her vil Arbeiderpartiet, SV, Bymiljølista, Pensjonistpartiet, Sp og Rødt gå sammen for å parkere Frp-veldet.

Stikkord:
15. mars 2011

Klimakrise og systemkrise. Studiesirkel starter 30. mars

Rødt i Moss og omegn arrangerer denne våren en studiesirkel omkring dette. Eller la oss kalle det debattsirkel (!), for dette er det ikke mange som har jobba med før oss.

Det første av de fire planlagte møtene blir onsdag 30. mars, og på dette møtet bestemmer vi kjøreplanen videre, men ca. hver 14. dag bør det være møte, med unntak av påske osv.

Målet for sirkelen har vi formulert sånn: «Økt kunnskap og bevissthet om klimakrisa og ulike strategier for å motvirke den, inklusive nullvekst, planøkonomi og anti-kapitalistiske strategier». Les mer

14. mars 2011

Åpent møte 22. mars: Politisk overvåking – et demokratisk problem

«Mappa mi» av Jon Michelet – en åpenhjertig og avslørende bok om politisk overvåking – gir bakgrunnen for dette åpne møtet tirsdag 22. mars kl. 19.00.

Sted: Bokcaféen House of Foundation, Henrik Gerners gt. 12, Moss (Møllebyen)

Kampen for innsyn, og mot politisk overvåking er slett ikke over. I dag står den, blant annet, om innføring av EUs Datalagringsdirektiv. I panelet:

  • Jon Michelet
  • Geir Hovland, leder for Organisasjonen mot politisk overvåking, OPO
  • Åge Fjeld – som har skrevet boka «Du må ikke sove»

Anledning til å kjøpe kaffe og mineralvann.