21. juni 2017

Rødt Moss forslag til handlingsplan 2018-2021

Handlingsplan 2018-2021

Merknader til Handlingsplan 2018-2021

 

Reklamer
21. oktober 2016

Aksjonsdag mot velferdsprofitører lørdag 22. oktober kl. 12.00 i gågata.

Lørdag 22. oktober klokken 12.00 markerer Rødt Moss og Omegn nasjonal aksjonsdag mot velferdsprofitører i med stand i gågata, møt opp så sees vi!

882

Profittfri velferd

Visste du at skattepenger som er satt av til velferd skaper millionformuer hos noen få? De andre partiene har laget et system som gir forretningsfolk mulighet til å lage butikk av asylmottak, barnehager, sykehjem og skoler. Noen av de store velferdsprofitørene sluser til og med overskuddet de henter fra felleskassa ut i skatteparadis.

Rødt mener at pengene vi betaler i skatt for å finansiere felles barnehage, utdanning, helse og eldreomsorg skal gå til felles velferd, ikke til privat profitt. Vi vil stanse privatiseringa som gjør eierne rike, mens de ansattes lønn og pensjon presses ned. Derfor tar vi kampen mot velferdsprofitørene – og trenger deg på laget.

Lær mer om saken

Dagsavisen: Ta velferden tilbake! (6. juli 2016)
Kronikk av Anders Evenstuen, faglig leder i Rødt

Bergens Tidende: De lokale velferdsprofitørene (2. juli 2015)
Kronikk av Sofie Marhaug, bystyrerepresentant for Rødt i Bergen

NRK Østlandssendingen: Rødts tøffe krav til byrådet (17. oktober 2015)
Intervju med Rødt-leder Bjørnar Moxnes

Aftenposten: Strid om kommersielle barnehager splitter Rødt og de rødgrønne (16. oktober 2015)
Intervju med Rødt-leder Bjørnar Moxnes

Manifest Tidsskrift: Hvordan blir man superrik på skattepenger? (5. juni 2015)
Kronikk av Linn Herning, forfatter av boka Velferdsprofitørene

Dagsavisen: Spår helsekommers (2. juni 2015
Intervju med Linn Herning, forfatter av boka Velferdsprofitørene

14. oktober 2016

Rødt Moss & Omegn mener: Sosial boligpolitikk nå!

skjermbilde-sosialI dag har Rødts bystyrerepresentant Remi Sølvberg et leserinnlegg i Moss Avis (foreløpig kun på nett) om Rødt Moss & Omegns visjoner for boligpolitikk i Moss.

 

 

 

 

 

Her er hele innlegget:

Mandag vil bystyret behandle en sak fra det MK Eiendom, som vil sitte igjen med et klekkelig overskudd etter salg av eiendommer i Nyquistbyen til Jernbaneverket. Rådmannen foreslår primært å bruke overskuddet på prestisjeprosjektet «Sjøsiden», sekundært å bruke det til formål som kommer byens innbyggere til gode. Rødt vil stryke første del og bruke alle pengene på sosial boligbygging. Istedenfor at MK Eiendom skal kaste seg inn i konkurranse med private eiendomsselskaper om å tjene penger på luksusboliger i vannkanten mener vi at fellesskapets penger må brukes til det beste for Moss’ innbyggere. Hva er poenget med å ha et kommunalt eiendomsselskap dersom de skal oppføre seg som et profittmaksimerende privat firma? Når bystyret nå, mot Rødts stemmer, dessverre går inn for at Nyquistbyen skal rives, må de som bor der finne seg andre steder å bo. Det er mange kommunale boliger her, og kommunen har dermed et særlig ansvar. Flere av innbyggerne i Nyquistbyen er mennesker som vil få det svært vanskelig med å komme seg inn på dagens overopphetede boligmarked. Det er de ikke alene om. Boligprisene har steget 5 prosent de siste 12 månedene og det holder å være ung og ikke ha arv for å ikke ha muligheten til å eie egen bolig. Boligmarkedet er blitt en ulikhetsmaskin, og en sosial boligpolitikk er tvingende nødvendig ikke bare for de som har falt utenfor, men også for folk flest. Noe slikt hadde vi i etterkrigstida og vi kan få det igjen, bare politikerne tør å være visjonære og tenke nytt om boligpolitikken.

Hvem vet, dersom Moss hadde gått foran og sørget for lavt prisede boliger skjermet fra markedet kunne vi ha trukket til oss ressurssterke nye innbyggere fra hele landet og blitt en attraktiv kommune for innflyttere. MK Eiendom kan være sentrale i et slikt prosjekt, men da må politikerne tørre å ta grep og ikke overlate boligbyggingen til et marked ute av kontroll. Politikerne i bystyret nikker alltid alvorlig når det er snakk om sosial politikk, men våger de og ta grepene som trengs? Moss kommune er i dag med på prosjektet «Leie til eie» og bystyret har gitt økte rammebetingelser til startlån. Dette er meget bra men langt i fra godt nok i dagens situasjon. I Moss har vi svært gode erfaringer fra dette arbeidet og det er lite mislighold på disse lånene. Et annet bærende prinsipp for den såkalte «boligsosiale handlingsplanen» for kommunen er at den skal være innovativ. Rødt vil derfor be bystyret om å følge opp disse gode intensjonene og la kommunen gå inn som aktiv byggherre med den hensikt å bygge boliger i et skjermet marked, hvor den vanlige mann i gata kan bli herre i eget hus. Med en slik politikk gir vi mennesker muligheten til å være selvhjulpne og økonomisk uavhengige. Et sted å bo skal være en menneskerett og et felles ansvar, ikke et spekulasjonsobjekt.

 

Remi Sølvberg, bystyrerepresentant (Rødt)

 

7. juli 2016

MDG ute og sykler i miljøsak?

miljø_sykkelI et flott oppslag i Byavisa Moss stiller Rødts Stian Orm sammen med APs Hanne Tollerud og SVs Monica Skeide Glad spørsmål om ikke MDG bør tenke seg om etter at de stemte ja til nytt grønnsakslager med hybler, parkeringsplass og utkjørsel i Nesveien 440. Et prosjekt som vil ta omtrent to dekar dyrket mark.  Stian Orm sier til Byavisa at jordvern er god miljøpolitikk, og han håper at MDG vil være mer på linje med sine partifeller i Vestby når saken kommer opp på nytt.

Les hele oppslaget her: Miljø er mer enn sykler

2. juli 2016

Lovlighetsklage på saksbehandlerfeil i havnevedtaket

lovlig

Saksbehandlerfeil i havnevedtaket bør føre til at saken må behandles på nytt!

Fire politikere (fra ulike partier) fremmer lovlighetskontoll.

Eirik Tveiten (Rødt) sammen med Sindre Westerlung Mork (V), Arild Svendsom (FrP) og Benedikte Lund (MDG), hevder at viktig informasjon ble holdt utenfor saksbehandlingen og kan ha hatt betydning for avstemmingen.

Les hele klagen her: Lovlighetsklage Havna

Stikkord: ,
30. juni 2016

Grete Rosengren tok innersvingen på kommuneledelsen

grete r MA 1jul16«Utslitt mor føler hun har møtt veggen ● Pleier handikappet, syk sønn med Downs ● Politiker tar saken» – Sånn oppsummerer Moss Avis dagens førstesideoppslag.

Vi føyer til: «Kommune kryper til korset og gir mor 100% omsorgslønn dagen etter!».

Og at politikeren er Grete Rosengren fra Rødt og at hun ikke bare «tok saken», men altså skulle vise seg å ta innersvingen på kommunetoppen, både administrasjon og politisk ledelse, da hun under siste sak i siste bystyremøte før sommeren fremma en interpellasjon der hun mente at kommunen sto for brudd på ikke mindre enn tre paragrafer i to norske lover.

Det dreier seg, fortsatt kort fortalt, om omsorgslønn og at Moss kommune har trenert en omsorgsgivende mors søknad gjennom flere år og i tillegg ignorert fylkesmannens påtale om å innfri moras krav.  Les videre

24. juni 2016

Er ambisjonene og møteaktiviteten for høye? – Evalueringsmøte etter første år med bystyreGRUPPE!

rødt ordskyRødt i Moss har vært igjennom snart et år som bystyregruppe. Veldig mange har vært veldig aktive veldig lenge, og det er på tide å evaluere arbeidet. Vi innkaller derfor til møte mandag 27. juni kl. 18-20 – på Rådhuset.

Tema for møtet blir: Evaluering av bystyrearbeidet etter ett år: Er ambisjonene og møteaktiviteten for høye?

Partisekretær Mari Eifring kommer fra Oslo og vil delta.

Møtet er for styret, bystyregruppa og alle medlemmer i Rødt Moss og Omegn. Vel møtt!

Lars, for styret

21. juni 2016

Rødts nettvalg om K-reformen frister til gjentaking

janeiveitikkeTorsdag kveld inviterte Rødt-styret til avstemming på nett om for eller imot til at Moss kommune går sammen med Rygge. Dette ga 55% mot og 45 % for, og dermed stemte Rødts to bystyremedlemmer Nei til sammenslåing.

Og tapte i bystyret. Men det positive er at metoden med nettavstemming funka ganske bra: Trass i kort varsel (frist for å stemme søndag kveld) ble det 70 prosent valgdeltakelse blant medlemmene. I tillegg fikk partiet 14 % flere medlemmer som meldte seg inn for å kunne delta i avstemminga (forhåpentligvis ikke bare derfor…). Les videre

17. juni 2016

Rødt-medlemmer i Moss: Stem JA eller NEI til Moss + Rygge

mossrygge våpen

Rygge Venstre lagde dette forslaget til nytt kommunevåpen…

På møtet mandag 20.06.16 skal bystyret i Moss stemme over om Moss kommune bør slå seg sammen med Rygge kommune. Flertallet i Rygge kommunestyre har den 16.06.16 stemt JA til å bli slått sammen med Moss kommune. Rødt Moss og omegn har besluttet å la det være opp til medlemmene å avgjøre vår stemmegivning i bystyret. Det vil skje ved hjelp av en nettavstemming, med frist for å avgi stemme seinest søndag 19. juni kl 21.00.

Hvert medlem vil i løpet av fredag kveld 17.6. få en e-post med lenke til avstemminga. Hvis du mener du er medlem, men leser dette og ikke har fått e-posten, sjekk først spamfilter/søppelpost. Avsenderen vil være Truls A. Bakken (via Doodle). Finner du den ikke der, send en etterlysning til bakken krøllalfa me.com.

Spørsmålet er kort og godt: Hva mener du Rødts to representanter i bystyret i Moss bør stemme:

Ja? Nei? Blankt/vet ikke?

Onsdag 15.6. hadde vi medlemsmøte om saken, der to innledere med motstridende syn fikk presentere sine argumenter. Innledningene finner du her: FOR / IMOT sammenslåing med Rygge.

Godt valg! Hilsen styret.

16. juni 2016

Byutvikling i Moss: – Politikerne må vise styringsvilje

sandkjær bok

Gro Sandkjær Hanssen er medansvarlig for boka Kompakt byutvikling

Rødts siste åpne «onsdagsmøte» før ferien ble nok et bevis på hvor sterkt opptatt mossingene er av utviklinga av byen sin. Nærmere 40 personer fra flere politiske leire, inklusive flere fra «stopp-havneplanene»-miljøet, kom for å høre de håndplukka innlederne;  Gro Sandkjær Hanssen, forsker ved Norsk institutt for by- og regionforskning, NIBR, og Petter Næss, professor ved Institutt for landskapsplanlegging, Norges Miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU på Ås.

Nytt 17.6 kl 20.11: Her er lysarka til innledningene: Gro  /  Petter. Les videre